euro biletten tien twintig en vijftig

Financieel lekker in je vel door slim budgetadvies

“Waar is mijn geld gebleven?” Dat is de vraag die veel Nederlanders zich elke maand opnieuw stellen. Het grootste deel gaat op aan woonlasten, verzekeringen, de boodschappen en gas, licht en water. Maar waar blijft de rest?

Financiële zorgen kunnen op verschillende manieren ontstaan. Soms ontstaat dit doordat iemand onvoldoende inzicht heeft in zijn huishoudboekje met alle voorkomende lasten en kosten van de persoonlijke situatie. Of denk bijvoorbeeld aan het verlies van een vast inkomen door ontslag, ziekte of scheiding.

Wanneer het geld tekort structureel wordt, ontstaan de problemen. Welke rekening gaat voor en welk blijft liggen? Aanmaningen en incassobrieven zijn het resultaat. Een groeiende achterstand en oplopende schulden kunnen ertoe leiden dat het zicht op betere tijden vervaagt. Met onze dienst BudgetPlanning kunnen wij u helpen!

BudgetPlanning

Samen met u brengen wij orde aan in uw financiën volgens de NIBUD methode. Vervolgens stellen wij in overleg met u een budgetplan samen dat is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Zo ontstaat er een gezonde en blijvende balans tussen inkomsten en uitgaven. Ook helpen wij u bij het opzetten van een goede thuisadministratie. Onze dienst BudgetPlanning kent drie verschillende fasen:

De gratis intake fase

De intake is het eerste gesprek. Hierin maken we kennis met u en wordt uw persoonlijke situatie bekeken.

De hulpfase
Na het eerste gesprek wordt bekeken hoe de schulden zijn ontstaan en hoe we de schuldensituatie het beste kunnen aanpakken. Hierbij worden alle rekeningen, bankafschriften, verzekeringspapieren, loonstroken en belastingaangiftes verzameld en geordend. Er wordt een overzicht gemaakt van de inkomsten, de uitgaven en alle schulden worden in kaart gebracht. De problematiek, financiële situatie en het budget worden hierdoor duidelijk.

Vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt. Ook kijken we naar mogelijkheden voor de (aanvraag van) toeslagen, voorzieningen en belastingteruggaaf. Indien nodig wordt er in samenwerking met schuldeisers naar een oplossing gezocht.

Tevens wordt in samenspraak met u een goede thuisadministratie opgezet met daarin een overzichtelijk maand- en jaaroverzicht.

De nazorg
In de laatste fase is de balans tussen inkomsten en uitgaven terug. Langzaam wordt het contact afgebouwd en de begeleiding is nu alleen nog gericht op het in evenwicht houden van de financiële balans.